Tổng đài đặt lệnh
(04) 6275.8888 - (08) 3829 9090
Tin tức
Lịch sự kiện
Biểu đồ
HOSE
624.70 -6.77 -1.08%
 
Tổng GT: 2160.081 tỷ VND Tổng KL: 114155520 đ/v
HNX
85.11 -0.47 -0.55%
 
Tổng GT: 498.432 tỷ VND Tổng KL: 43783000 đ/v
UPCOM
55.10 -0.24 -0.44%
 
Tổng GT: 10.151 tỷ VND Tổng KL: 1515100 đ/v
Đối tác