Tổng đài đặt lệnh
(04) 6275.8888 - (08) 3829 9090
Tin tức
Lịch sự kiện
Biểu đồ
HOSE
570.87 +15.06 +2.64%
 
Tổng GT: 2826.946 tỷ VND Tổng KL: 165727370 đ/v
HNX
78.27 +1.25 +1.60%
 
Tổng GT: 544.108 tỷ VND Tổng KL: 48732600 đ/v
UPCOM
53.03 +0.83 +1.57%
 
Tổng GT: 8.735 tỷ VND Tổng KL: 1886900 đ/v
Đối tác