Tổng đài đặt lệnh
(04) 6275.8888 - (08) 3829 9090
Tin tức
Lịch sự kiện
Biểu đồ
HOSE
584.97 +3.68 +0.63%
 
Tổng GT: 1370.4 tỷ VND Tổng KL: 77473819 đ/v
HNX
80.33 -0.14 -0.17%
 
Tổng GT: 341.916 tỷ VND Tổng KL: 26242300 đ/v
UPCOM
51.22 +0.09 +0.18%
 
Tổng GT: 5.625 tỷ VND Tổng KL: 930300 đ/v
Đối tác