Tổng đài đặt lệnh
(04) 6275.8888 - (08) 3829 9090
Tin tức
Lịch sự kiện
Biểu đồ
HOSE
591.68 -2.15 -0.36%
 
Tổng GT: 1131.343 tỷ VND Tổng KL: 70206215 đ/v
HNX
81.35 -0.29 -0.36%
 
Tổng GT: 261.76 tỷ VND Tổng KL: 30209400 đ/v
UPCOM
51.26 -0.02 -0.04%
 
Tổng GT: 5.053 tỷ VND Tổng KL: 946100 đ/v
Đối tác